Våra födda kullar på kenneln

Vi har hittills haft en född kull, Metalliod kullen.